Lốc xoáy làm chết ít nhất một người ở Ohio

Lốc xoáy thổi bay một chiếc xe vào nhà ông cụ 81 tuổi ở Ohio làm ông thiệt mạng.

(Visited 1 times, 1 visits today)