Lời khẩn cầu vụng dại

Nếu bạn không góp được công sức vì bất cứ nguyên do nào thì cũng đừng làm, đừng nói bất cứ điều gì có lợi cho VC, giúp chúng kéo dài tuổi thọ; và gây khó khăn thêm cho những người đã và đang hy sinh bản thân, gia đình họ để tranh đấu chống lại cộng sản trong nước.

Xin bạn xem tiếp bài Lời khẩn cầu vụng dại tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)