“Lời trần tình” của Bộ Tài Chính

Bộ tài chính chúng tôi đã phải nghĩ ra kế bẩn “thu thuế như vặt lông vịt” mà chả làm sao đủ cho Chính Phủ tiêu pha, cứ như gió vào nhà trống. Khổ lắm, ê chề lắm các ông dân ơi, các ông chủ khố rách áo ôm của tôi ơi.
Bộ Tài chúng Tôi hết cách rồi!

Xin bạn xem tiếp bài “Lời trần tình” của Bộ Tài Chính tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 6 times, 1 visits today)