Louisiana di tản dân tránh bão Harvey, đúng kỷ niệm bão Katrina 12 năm trước

Trận lụt khủng khiếp do bão Harvey không chỉ giới hạn ở Texas, mà còn ảnh hưởng tới cả một số nơi tại Louisiana, nơi các chuẩn bị đang được tiến hành di tản dân chúng.

Người Việt TV (c) 2017 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

(Visited 2 times, 1 visits today)