Luật An ninh mạng: chỗ nào bảo vệ riêng tư cho người dân?

Đất nước mình lạ quá phải không em? Những người quyền cao chức trọng cần phải tuyệt đối rõ ràng minh bạch lại được quyền ẩn danh hèn nhát, còn người dân thấp cổ bé họng lại sắp bị tước đi cả cái quyền lẩn mình vào đám đông để tự vệ trước cường quyền.

Xin bạn xem tiếp bài Luật An ninh mạng: chỗ nào bảo vệ riêng tư cho người dân? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)