Luật An ninh mạng hay Luật bịt miệng

Không thể nói gì khác hơn, rõ ràng là CSVN tung ra luật này như một công cụ để tùy tiện đe dọa và bịt miệng người dân bằng những biện pháp vô pháp luật. Nó cũng cho phép công an xâm nhập ngang nhiên vào đời sống tinh thần riêng tư của công dân Việt nam để quy tội và bắt bớ.

Xin bạn xem tiếp bài Luật An ninh mạng hay Luật bịt miệng tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 5 times, 1 visits today)