Luật An ninh mạng: Không phải chuyện hoàng đế cởi truồng

Fb. Chu Mộng Long|

Không có thời gian đọc kỹ về các điều trong Luật An ninh mạng đã được Quốc hội chính thức thông qua. Tôi chỉ lướt qua để tìm cái điều mà dư luận đang xôn xao: điều cấm “nói xấu Đảng và Nhà nước”.

Bản chính thức không thấy điều ấy. Không biết tôi đọc có sót không?

Chỉ thấy có điều này: “Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế – xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác;” (Điều 8, khoản d)

Đây là điều luật hiển nhiên để bảo vệ an ninh cho mọi tổ chức và cá nhân.

Xin bạn xem tiếp bài Luật An ninh mạng: Không phải chuyện hoàng đế cởi truồng tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)