Luật An ninh mạng mới thông qua đưa VN trở về thời kỳ ‘tăm tối’?

Trong khi giới trí thức lo ngại đạo luật sẽ kìm hãm sự phát triển kinh tế và hạn chế quyền tự do ngôn luận, một nhà báo tự do tại Việt Nam nói phiên họp QH hôm 12/6 khiến ông liên tưởng tới QH nước Đức thời kỳ Đức Quốc xã

(Visited 6 times, 1 visits today)