Luật an ninh mạng rồi có sao không ?

Fb. Mạc Văn Trang|

Hôm qua một ông Giáo sư quen biết gọi điện hỏi thăm và khuyên bảo:

– Này, chính quyền nó ra cái luật ANM thì facebook có còn không?

– Chắc họ muốn dẹp cả Internet, vì nó làm họ mất độc quyền thông tin, tuyên truyền. Người ta than “Trời đã sinh ra cộng sản, sao còn sinh ra Internet”! Người ra Luật ANM chắc muốn đuổi cả Google lẫn Facebook để dùng mấy nhà mạng của Trung cộng luôn.

Xin bạn xem tiếp bài Luật an ninh mạng rồi có sao không ? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)