Luật đặc khu: Chính phủ Việt Nam sẽ thực sự ‘xin’ ý kiến người dân?

Sau nhiều cuộc biểu tình gần đây trên khắp cả nước phản đối dự luật đặc khu kinh tế, TTg Nguyễn Xuân Phúc hôm cho biết chính phủ Việt Nam sẽ ‘xin ý kiến rộng rãi’ trong nhân dân

(Visited 1 times, 1 visits today)