Luật ‘kiểm soát internet’ của Liên bang Nga có hiệu lực

Luật mới của Nga nhằm kiểm soát internet đã có hiệu lực, trong lúc có lo ngại giới chỉ trích chính phủ có thể bị bịt miệng vì luật này.

(Visited 1 times, 1 visits today)