Luật sư: ‘Công dân nên kiện để có quyền ghi âm, ghi hình cán bộ’

Một luật sư nói người dân “nên kiện ra tòa” về quy định của Hà Nội hạn chế việc người dân ghi âm, ghi hình cán bộ tiếp dân

(Visited 1 times, 1 visits today)