Luật Sư Nguyễn Văn Đài nhận giải nhân quyền

-Luật Sư Nguyễn Văn Đài nhận giải nhân quyền
-Việt Nam có thể trang bị trực thăng và súng cối cho công an huyện
-Tòa chuẩn thuận sát nhập AT&T và Time Warner trị giá $85 tỷ

Người Việt TV (c) 2018 – https://NGUOIVIETTV.com.
Người Việt Online – https://NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)