Luật Trưng cầu Ý dân ở Việt Nam: Khi nào áp dụng?

Ý kiến luật sư rằng Việt Nam đã có Luật Trưng cầu Ý dân nhưng đến nay chưa được dùng đến vì nhiều lý do.

(Visited 1 times, 1 visits today)