Luke Hunt: ‘Phạm Xuân Ẩn đưa tin giả và không yêu người Mỹ’

Trả lời BBC, tác giả Luke Hunt nói ông Phạm Xuân Ẩn có thể thích ̣đã rất nhiều điều về nước Mỹ, nhưng ‘không hề yêu chúng ta.’

(Visited 1 times, 1 visits today)