Lưới trời lưới người! (*)

Nói thật, có không ít công cụ pháp lý quốc tế mà chính quyền hậu cộng sản có thể viện đến để truy đòi tận đồng xu cuối cùng trong khối tài sản tham nhũng và trục lợi đó, bất kể chúng đã được chuyển nhượng hoặc che đậy khéo léo bằng nhiều thủ thuật tinh vi khác nhau.

Xin bạn xem tiếp bài Lưới trời lưới người! (*) tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)