Lưu Hiểu Ba có thể không qua khỏi?

Gia đình và bạn bè người được giải Nobel Hòa bình Lưu Hiểu Ba lo lắng sau khi bệnh viện nói tình trạng của ông đã xấu đi.

(Visited 1 times, 1 visits today)