Lý do ngại tố giác tội phạm xâm hại tình dục trẻ em

Một trong những loại tội phạm gây phẫn nộ cho nhiều người cả trên không gian mạng lẫn ngoài xã hội là tội xâm hại tình dục trẻ em. Tuy nhiên vẫn có ngại ngần trong việc đưa kẻ thủ ác ra trước ánh sáng công lý. Nguyên nhân vì sao?

Xin bạn xem tiếp bài Lý do ngại tố giác tội phạm xâm hại tình dục trẻ em tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)