Lý do tui phản đối đảng

Fb. Ngô Trường An|

Hôm nay tui nêu lên chính kiến của mình để các bạn an ninh & DLV hiểu tại sao tôi chống đảng. Các bạn chưa biết lý do mà cứ ib chửi bới tôi là thằng già phản động, hăm doạ bỏ tù tui. Khổ!

Các bạn hỏi tại sao tôi chống đảng hả? Nói chống đảng là không đúng đâu! Tôi chỉ phản đối thôi!

Xin bạn xem tiếp bài Lý do tui phản đối đảng tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)