Macau có lãnh đạo mới, Hong Kong tiếp tục biểu tình

Ông Hạ Nhất Thành, người có quan hệ mật thiết với Bắc Kinh, được trông đợi sẽ lãnh đạo Macau trong ít nhất 5 năm tới.

(Visited 1 times, 1 visits today)