Macron nói EU phải cải cách hoặc đối mặt với ‘Frexit’

Người đang dẫn điểm trước trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp nói với BBC rằng EU phải cải cách bằng không sẽ đối mặt viễn cảnh “Frexit”.

(Visited 1 times, 1 visits today)