Mang ngoại tệ trên đường có thể bị tạm thu?

Các luật sư bình luận về vụ một người được cho là chủ tiệm vàng bị công an Hậu Giang tạm thu lượng lớn ngoại tệ khi đang đi trên đường.

(Visited 1 times, 1 visits today)