Mạng xã hội giúp phong trào dân chủ Việt Nam lớn mạnh nhưng chưa thể làm cách mạng màu

Thông tin chưa bao giờ bùng nổ như thời điểm hiện nay và đang chi phối các vấn đề chính trị từ diễn đàn quốc tế đến các địa phương xa xôi.

(Visited 1 times, 1 visits today)