“Mất bản đồ Thủ Thiêm”, liệu còn bản đồ Việt Nam?

Blogger JB. Nguyễn Hữu Vinh|

Những ngày gần đây, câu chuyện Thủ Thiêm bỗng nóng lên như đốt lò. Báo chí được dịp nói đến nơi này, nơi mà bao năm đã trở thành cấm kỵ đối với báo chí và là nỗi đau của biết bao người dân nơi đây.

Hơn 20 năm khiếu kiện xuôi ngược, từ địa phương đến trung ương, cái sai, cái sự bất nhân, bất nghĩa đẩy người dân vào chỗ khốn cùng thì đã rõ, chỉ có điều là dưới “sự lãnh đạo tuyệt đối tài tình” của đảng, cái ung nhọt vẫn còn đó và ngày càng lớn lên.

Xin bạn xem tiếp bài “Mất bản đồ Thủ Thiêm”, liệu còn bản đồ Việt Nam? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 3 times, 1 visits today)