Mậu Thân 1968 và những sự thú nhận nửa vời

Nếu vẫn cứ ngụy biện, cố chấp, thừa nhận nửa vời, tiếp tục sử dụng tên tuổi, sức ảnh hưởng của mình để góp phần vào việc tuyên truyền, chạy tội cho CS, bóp méo lịch sử, thì tội càng chồng tội, nghiệp càng thêm nặng.

Xin bạn xem tiếp bài Mậu Thân 1968 và những sự thú nhận nửa vời tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)