MC Phan Anh & Vượt đèn đỏ và Không xếp hàng

MC Phan Anh & Vượt đèn đỏ và Không xếp hàng

Ba việc: 1) MC Phan Anh cùng hơn 16 tỉ đồng tiền cứu trợ đồng bào lũ lụt Miền Trung; 2) Vượt đèn đỏ; và 3) Không xếp hàng; có liên quan gì với nhau?

Nguồn: Dưa Leo
Video Từ Người Dân

(Visited 1 times, 1 visits today)