McDonald khai trương cửa hàng đầu tiên ở Hà Nội

Chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh McDonald mở cửa hàng đầu tiên tại thủ đô Hà Nội hôm 02 tháng Mười Hai.

(Visited 1 times, 1 visits today)