Mê Tín Dị Đoan và Chính sách Ngu Dân (1/2)

Ngày Thần Tài với những chuyện thức đêm chờ mua vàng, cúng cá lóc nướng.Từ chuyện Chủ Tịch Nước phóng sanh và Phó Thủ Tướng xin dấu ấn đền Trần, thả cá chép. Đền Chùa thành nơi hối lộ Thánh Thần, cúng sao giải hạn, nhét tiền vào tay tượng. Cả nước đang lên cơn sốt mê tín dị đoan và di theo chính sách ngu dân của đảng Cộng Sản!

Người Việt TV (c) 2018 – https://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – https://NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)