Melania Trump lên tiếng về chia tách gia đình nhập cư

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump kêu gọi chấm dứt chính sách chia tách phụ huynh và con cái do nhập cư bất hợp pháp từ Mexico.

(Visited 1 times, 1 visits today)