‘Mobifone mua AVG’: Bộ trưởng thông tin Trương Minh Tuấn ‘đỏ’ ra sao?

Chỉ có điều, cơn địa chấn mang tên “Mobifone mua AVG” thình lình rung chuyển sẽ rất có thể khiến vinh lộ trở thành hoạn lộ đối với Trương Minh Tuấn.
Có người cho rằng nếu ông Tuấn còn cố đeo bám và đánh đu với quyền lực thì có khi hoạn lộ sẽ biến thành tử lộ.

Xin bạn xem tiếp bài ‘Mobifone mua AVG’: Bộ trưởng thông tin Trương Minh Tuấn ‘đỏ’ ra sao? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)