Mối tình Việt-Triều đậm sâu theo năm tháng

Yêu nhau nhưng chỉ có thể tiến tới hôn nhân sau hơn 30 xa cách, bà Lý Vĩnh Hỷ kể về cuộc sống của bà tại Hà Nội bên ông Phạm Ngọc Cảnh.

Bà cũng chia sẻ với BBC về những khó khăn trong việc hòa nhập cuộc sống ở Việt Nam và nỗi nhớ quê hương Bắc Hàn.

(Visited 1 times, 1 visits today)