Môi trường Việt Nam: Hít bụi mịn, ắt chết sớm

Ý kiến so sánh phản ứng của báo chí, người dân và chính phủ Việt Nam và Thái Lan trước cảnh báo ô nhiễm không khí nguy hại.

(Visited 1 times, 1 visits today)