Mộng bành truớng của Tập Cận Bình đe doạ Việt Nam (2/2)

Mao Trạch Đông lập ra đảng cộng sản Trung Quốc; Đặng Tiểu tiến hành chủ trương đổi mới. Nay Tập Cận Bình ấp ủ “Trung Quốc Mộng”, muốn khôi phục vai trò nuớc lớn của Trung Quốc vốn dĩ đã bị suy yếu từ thế kỷ 16. Mong uớc của họ Tập chắn chắn sẽ ảnh hưởng tới thế giới. Với riêng Việt Nam thì sao, liệu giới lãnh đạo Hà Nội có đủ bản lãnh và sáng suốt để thoát tay Bắc Kinh hay bị mờ mắt vì quyền lợi mà để mặc cho Tàu thao túng?

Người Việt TV (c) 2017 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)