Mong nhập gia súc Úc, Việt Nam ‘cải thiện các lò mổ’

Nhu cầu muốn mua gia súc của Australia đã buộc lĩnh vực chế biến của Việt Nam phải đầu tư hàng triệu đôla vào các lò mổ để cải thiện tình cảnh của động vật, theo hãng ABC của Úc.

(Visited 1 times, 1 visits today)