Một gia đình ở Orange County có 4 người có chung ngày sinh nhật

-Một người chuyển giới sẽ tranh cử thống đốc Vermont
-Điện Biên: Mang súng trường xông vào nhà, bắn chết 2 người rồi tự sát
-Một gia đình ở Orange County có 4 người có chung ngày sinh nhật

Người Việt TV (c) 2018 – https://NGUOIVIETTV.com.
Người Việt Online – https://NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)