Một khi Tổ Quốc đã không còn

Fb. Ngô Trường An|

Thấy mấy ngài đại biểu cuốc hội cãi nhau ỏm tỏi về dự luật an ninh mạng mà An tui thấy ngao ngán!

Móa! An ninh quốc gia đang bị đe dọa bởi tên lửa của TQ đặt ngay trên hải đảo thuộc chủ quyền quốc gia. Các vị không đưa ra luật để đối phó, mà đi cãi nhau về luật an ninh mạng?

Xin bạn xem tiếp bài Một khi Tổ Quốc đã không còn tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 5 times, 1 visits today)