Một người Việt tỵ nạn ‘nguy cơ bị Úc trục xuất’

Nhiều người Úc đang đấu tranh để Huyền Trần, 29 tuổi, một người Việt xin tị nạn tại Úc, không bị trục xuất về nước.

(Visited 1 times, 1 visits today)