Một số quan chức bị kỷ luật liên quan đến Trịnh Xuân Thanh

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nói “vi phạm, khuyết điểm” của các quan chức “đã ảnh hưởng đến uy tín của đảng, nhà nước, tạo dư luận xấu trong xã hội”

(Visited 1 times, 1 visits today)