Một xã hội ăn cắp (2/2)

Cấp trên ăn cắp công quỹ, bán đất, bán rừng để trục lợi, làm giàu cho bản thân. Người dưới ăn cắp từng nắp ống cống trên đường đi có thể đưa đến cái chết của người đi trên đường phố, hay thản nhiên xâm phạm tài sản của người khác.
Đây là một xã hội, “thượng bất chính, hạ tắc loạn” chỉ biết sống ích kỷ cho bản thân mình, và đạp lên quyền lợi và sự an toàn của người khác.

Người Việt TV (c) 2018 – https://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – https://NGUOI-VIET.com

(Visited 5 times, 1 visits today)