Mục sư Nguyễn Trung Tôn: ‘Mật vụ công an hành hung chúng tôi’

Mục sư Nguyễn Trung Tôn và anh Nguyễn Viết Tứ bị hành hung khi đang trên đường từ Thành Hóa vào Quảng Bình ngày 27/02

(Visited 1 times, 1 visits today)