Mừng hay lo về tỷ phú bất động sản ở Việt Nam?

Các chuyên gia bình luận về việc tỷ phú bất động sản chiếm một nửa top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán VN năm 2016.

(Visited 1 times, 1 visits today)