Muốn đất nước thoát khỏi vũng lầy, phải từ bỏ di sản Lenin

Fb. Ngô Nhật Đăng|

Thấy gì qua các vụ “đại án tham nhũng” đang được xử gần đây mà bị cáo từng có một vị trí bậc nhất trong nấc thang quyền lực : Ủy viên bộ chính trị ?

Không bàn về vấn đề ông ta có tội hay không hoặc mức độ phạm tội thế nào và nguyên nhân khiến ông ta phạm tội.

Xin bạn xem tiếp bài Muốn đất nước thoát khỏi vũng lầy, phải từ bỏ di sản Lenin tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)