Mỹ chính thức rút khỏi Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc

-Mỹ chính thức rút khỏi Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc
-Đức Giáo Hoàng chỉ trích chính sách tách rời trẻ em của TT Trump
-Nhiều thống đốc tiểu bang rút Vệ Binh Quốc Gia khỏi biên giới

Người Việt TV (c) 2018 – https://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – https://NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)