Mỹ có bị thiệt nếu không đầu tư vào VN?

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư của Việt Nam nói Mỹ sẽ “thiệt thòi” nếu không đầu tư vào Việt Nam.

(Visited 1 times, 1 visits today)