Mỹ: Đại học nhận tiền từ công ty TQ liên quan an ninh Tân Cương

Viện Công nghệ Massachusetts và ít nhất một đại học khác có “quan hệ đối tác” với một doanh nghiệp làm ăn với công an Tân Cương.

(Visited 1 times, 1 visits today)