Mỹ: Đạt thỏa thuận an ninh biên giới tránh đóng cửa chính phủ

Đảng Dân chủ và Cộng hòa đạt được thỏa thuận liên quan đến an ninh biên giới nhằm tránh cho chính phủ Hoa đóng cửa lần thứ hai.

(Visited 1 times, 1 visits today)