Mỹ hoãn đánh thuế một số sản phẩm TQ

Các sản phẩm được hoãn thế tới ngày 15/12 bao gồm hàng điện tử, đồ chơi, giày dép và quần áo, theo Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ.
Xem video trên website của VOA – https://www.voatiengviet.com/a/my-hoan-danh-thue-mot-so-san-pham-trung-quoc/5040948.html

(Visited 1 times, 1 visits today)