Mỹ lên kế hoạch tuần tra hàng hải ở Biển Đông thường xuyên hơn

Lầu Năm Góc có kế hoạch tiến hành từ hai đến ba ‘hoạt động tự do hàng hải’ ở Biển Đông trong vài tháng tới.

(Visited 4 times, 1 visits today)