Mỹ muốn Bắc Hàn ‘giải trừ lượng lớn vũ khí’ vào 2020

Hoa Kỳ đặt hạn chót cho tiến trình giải trừ “lượng lớn” vũ khí của Bắc Hàn nhưng chưa có chi tiết cụ thể.

(Visited 1 times, 1 visits today)