‘Mỹ nổ phát súng cảnh cáo’ về phía TQ

Một chuyên gia Biển Đông cho rằng việc Quốc hội Mỹ tăng ngân sách quốc phòng là một đòn cảnh cáo cho Bắc Kinh.

(Visited 5 times, 1 visits today)